Ny utbildning på universitetet

Ett nytt samarbetsprogram har invigts vid Linköpings Universitet och meningen är att programmet ska utöka universitetets samverkan med samhället.
Jan Axelsson, som är ansvarig för det så kallade Partnerskapsprogrammet, säger att det är viktigt för universitetet att få in nya kunskaper för att kunna fortsätta utvecklas Med från start är sju intressenter, däribland Linköpings och Norrköpings kommun, men målet är att knyta ett 20-tal samarbetspartners till sig. De företag och organisationer som väljer att delta i programmet förbinder sig att vara med i minst 3 år och då samtidigt bidra med upp till 300 000 kronor per år.