#Otryggagatan

"Arter kan på sikt dö ut"

2:11 min

Belysningen som skapar trygga vägar för oss människor skadar djur i naturen. På grund av gatljus som sträcker sig in i skogen påverkas djurens dygnsrytm, instinkter och navigation.

Det är framför allt flygande insekter som biologer ser den största skadan på. Insekterna som naturligt navigerar efter stjärnorna och månen, misstar gatljuset för det och blir förvirrad för att månen är så nära och cirkulerar runt, runt tills den dör av hettan eller äts upp av fåglar som lärt sig insekternas förvirrade beteende. Men det är inte bara insekter, i stort sett alla andra djur påverkas också starkt negativt av belysningen.

– Många arter attraheras av ljus och i synnerlighet till kvicksilverbelysning som används i stadsbelysning. Söker de sig till ljuset istället för att söka sig en partner så påverkas ju deras art, säger Niklas Johansson, biolog på Länsstyrelsen i Jönköping.

Han ser stora skador på djurarter som på sikt kan dö ut på grund av belysningen. Bland annat fladdermössen, som ändrar sina flygrutter efter det lockande gatljuset och försenar sina andra instinkter som parning. Men även andra däggdjur påverkas starkt av att de blir bländade, mer synliga av rovdjur och kommer ur fas, som påverkar jakt och parning. Trafikverket beställde en utredning för tre år sedan som visade den här påverkan på djuren säger Henrik Gidlund, belysningsspecialist på Trafikverket.

– Vi har en mer restriktiv hållning när det gäller belysning nu för tiden. Vi koncentrerar ljuset där människorna finns.

Arter attraheras olika av olika frekvenser på belysning. Vissa djur som fiskar och grodor rör sig mot blått ljus - som liknar vattenytan, medan djur som insekter och fladdermöss rör sig mer mot ett gulare ljus. Och då får man göra en avvägning för varje plats, menar Niklas Johansson.

– Man kan välja belysningskällor som arterna inte attraheras av. Det tror jag man ska lägga resurser på.

Reporter Emma Johansson
emma.johansson@sverigesradio.se