Fler vårdplatser ordnas

Malmö Stad ska idag ordna fram några fler platser för de patienter som har behandlats färdigt på Universitetssjukhuset MAS men som inte kunnat flyttas över till kommunens vård.
På grund av överbeläggningen på MAS fick planerade operationer ställas in igår - så att akuta operationer skulle kunna göras. Även på MAS kommer extra platser ordnas fram i nästa vecka.