Cementa ser över sopavtal

Cementa ska se över avtalet med Reci som levererar det alternativa bränslet till Slitefabriken. Det skriver Cementa i sitt svar till Länsstyrelsen som under Greenpeaceaktionen för snart en månad sedan ville veta mer om Cementas utsläpp och framtidsplaner.
Dessutom ska kontrollen av balarna med avfall bli bättre. När det gäller kontrollen av utsläpp anser Cementaledningen att den redan idag är omfattande, men att även dessa rutiner ska ses över. När det gäller de nederländska soporna har Cementa tackat nej till fortsatta leveranser. De sopor som ännu inte bränts kommer att skickas tillbaka till Reci. Också resten av det norska provavfallet kommer sändas tillbaka.