30 år sedan stora gruvstrejken i Storbritannien

7:36 min

Det är ganska exakt 30 år sedan som en process inleddes, som skulle förändra maktförhållandena på den brittiska arbetsmarknaden för alltid. Fackföreningsledaren Arthur Scargill tog ut alla kolgruvearbetare i en landsomfattande strejk för att försöka förhindra att en rad gruvor skulle stängas. Det blev en kraftmätning med den dåvarande premiärministern Margareth Thatcher. Thatcher vann. Gruvarbetarna gick tillbaka till arbetet efter mer än ett års strejk. Vår ekonomikorrespondent Staffan Sonning reflekterar över strejken och dess följder för Storbritannien.