Två nya ungdomsgårdar i Mora

Mora kommer i höst att få två nya ungdomsgårdar. Det blir en för ungdomar över 16 år och en för barn mellan 10 och 12 år.
Idén till att starta ungdomsgård även för åldersgruppen 10-12 år kom från tre fritidspedagoger som tyckte att det fanns en lucka att fylla i åldersgruppen. De nya ungdomsgårdarna beräknas starta till höstterminen och kommer att vara inrymda i Morkarlbyskolans gamla lokaler. Sedan tidigare finns redan ungdomsverksamhet för 13-15-åringar i Mora.