Olika priser i kollektivtrafiken beroende på när på dygnet du åker

1:38 min

Lägre pris på bussbiljetter när det inte är rusningstrafik. Upplands Lokaltrafik överväger nu att införa en lågpristaxa.

Som det är nu vill många åka samma tid, och det är inte bra, säger landstingsrådet Johan Örjes som har det politiska ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län.

– Ett problem är att folk vill åka samtidigt. Då behöver man väldigt många bussar just då. Om man kan jämna ut det så kan man med samma bussar få ut mer trafik, säger Johan Örjes (C) som är ordförande för kollektivtrafiknämnden.

Det ska nu utredas om Upplands Lokaltrafik ska styra folks resande med en lågpristaxa så att färre åker i rusningstrafik på morgnar och sen eftermiddag. Alltså att enkelbiljetterna blir billigare till exempel mitt på dagen och kvällar då få åker.

– Jag tycker det låter jättebra eftersom jag ofta åker mitt på dagen, säger bussresenären Emma som bor i stadsdelen Eriksberg i Uppsala.

Skulle det få dig att åka mindre i rusningstrafik?

– Det är svårt att säga. Jobbar man måste man ut i rusningstrafik. Men om jag kunde skulle jag välja att åka en annan tid, säger hon.

Inget är bestämt mer än att UL ska utreda hur en lågpristaxa skulle kunna fungera. Men också om man ska ha rabatt på enkelbiljetter för pensionärer och studenter.

Men för att genomföra en lågpristaxa så behöver man se att det i så fall går att dra ner på antalet bussar i rusningstrafik, säger Johan Örjes:

– Ska det vara värt att genomföra då måste man se att vi inte behöver sätta in extrabussar, att vi kan minska lite i antalet bussar i högtrafik, så att vi kan betala det vi förlorar i mindre intäkter, säger Johan Örjes.