Lund

Polen, Schweiz och Ungern klara för ESS

Ytterligare tre länder  Polen, Schweiz och Ungern  har nu förbundit sig att bygga och driva forskningsanläggningen ESS i Lund. De tar mellan en och två procent av kostnaderna, det vill säga mellan 150 och 300 miljoner kronor.

Över 70 procent av finansieringen är därmed säkrad, det skriver Sydsvenskan på nätet.

De viktigaste länder som återstår att förhandla med är Tyskland, Frankrike och Italien.

Sverige har sedan en månad tillbaka avtal med Spanien och Storbritannien.

Regeringen satte sista mars som slutdatum för när ESS skulle vara slutförhandlat med de 17 europeiska länder som visat intresse för anläggningen. Förhandlingarna kan komma att dra ut på tiden och regeringskansliet förbereder för att förlänga förordnandet för chefsförhandlaren Lars Leijonborg.