Kritik mot djurtillsynen

Djurtillsynen som miljökontoret i Jönköping ska sköta fungerar dåligt. Det konstaterar kommunrevisionen.
Kritiken handlar bland annat om att inspektörerna inte hinner med så många inspektioner som man borde. Det finns enligt miljökontorets egna beräkningar runt 1200 gårdar, som borde få besök vart tredje år. Men eftersom inspektörerna bara hinner med 22 procent av besöken på ett år, så görs tillsynsbesök vart 14:e år i stället för vart tredje som rekommenderas. Kommunrevisionen vill veta hur kommunen tänker förbättra tillsynen och förväntar sig svar senast i mitten på juni.