Nytt försök med Oslo och Malmö

Genom åren har det gjorts flera misslyckade försök att knyta ihop Göteborg med Osloregionen och Malmö-Köpenhamnsområdet, bland annat till en gemensam OS-satsning. Men nu gör de tre regionerna ett nytt försök.
Idag presenterades planerna på ett projekt som kallas "Den skandinaviska arenan". Ordet arena för kanske tankarna till idrott, men det här handlar om mer än så Bättre motorvägar och järnvägar spelar till exempel en stor roll. Bättre kommunikationer skall enligt Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, locka företag till regionerna. I och med det här projekt etableras ett permanent politiskt forum med politiker från de tre regionerna. Dessutom öppnas ett sekretariat i Göteborg.