Överbeläggningar på sjukhus ökar

2:16 min

Överbeläggningarna inom sjukvården fortsätter att vara ett stort problem eftersom kommunerna inte lever upp till kravet att inom fem dagar ge utskrivningsklara patienter en plats i den kommunala vården.

I januari hade nästan samtliga landsting ännu fler patienter än man hade plats för, jämfört med månaden innan.

Margareta Berglund-Rödén vid SKL säger att kommuner och landsting nu måste inleda en dialog för att minska problemen.

– Jag tror att det behöver sättas fokus på den här frågan i den högsta ledningen i både kommun och landsting, och det är en av sakerna som jag skulle önska att vi blev bättre på, säger Margareta Berglund-Rödén.

Fem vardagar efter att patienten är färdigbehandlad får kommunen betala för platsen, om man inte kan erbjuda kommunal vård och omsorg. Men tusentals patienter ligger ändå kvar mer än fem dagar trots att de är klara för utskrivning.

2012 var det nästan 22 000 patienter som låg längre än fem dagar. Därför har regeringen gett förre SKL-direktören Göran Stiernstedt i uppdrag att se om man kan minska de lagstadgade fem dagarna och sätta hårdare press på kommunerna. Han tänker sig frivilliga avtal som sjukhus och kommun kunde ingå.

– Det kan ju vara en överenskommelse om skyldigheter för sjukhuset att vid intagningen informera kommun och primärvård, det kan också vara en överenskommelse om att det här betalningsansvaret inträder tidigare eller andra belopp, för att nämna några exempel, säger Göran Stiernstedt.

Kommer ditt uppdrag att minska överbeläggningarna?

– Det ska man vara oerhört försiktig med att säga eftersom det är en så komplex fråga. Men målsättningen är definitivt att det ska bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Men framförallt att det ska bli bättre för patienten. Det är inte bra att ligga på sjukhus om man inte behöver sjukhusets resurser, säger Göran Stiernstedt.

Margareta Berglund-Rödén som ansvarar för överbeläggningsstatistiken vid Sveriges kommuner och landsting vet vad hon ska svara om patienter ringer och undrar över varför de måste ligga i sjukhuskorridorerna.

– Det första jag skulle svara är att jag som just varit patient med bruten arm, att jag känner mig helt trygg med svensk sjukvård. Sen skulle jag också säga att vi gör allt för att lösa den här problematiken, men vi kommer aldrig ha så många vårdplatser att det aldrig uppstår överbeläggningar någon gång under året, säger Margareta Berglund-Rödén.