Klart för flyglinje

Flyglinjen Kallinge-Kastrup återuppstår den 13 maj, detta sedan Värmlandsflyg och SAS träffat en uppgörelse.
Det blir två turer om dagen fram till sommaruppehållet. Efter uppehållet, den 19 augusti, kan också Oskarshamn komma med i bilden