Regeringen: Ge betyg från årskurs fyra

2:32 min

Elever i grundskolan bör få betyg redan från fjärde klass. Det har de borgerliga partierna nu kommit överens om. Redan 2017 skulle fjärdeklassarna kunna få betyg, skriver de borgerliga partiledarna på Dagens Nyheters debattsida.

– Ska Sverige kunna lyfta kunskapsresultaten så är betyg ett av flera väldigt viktiga instrument. Betyg ger föräldrar och elever en tydlig information om hur eleven ligger till. Betyg för också att skolan blir mer resultatfokuserad och det är nödvändigt, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP). 

Under regeringens tid vid makten har betygsfrågan varit aktuell upprepade gånger. 2012 infördes betyg från årskurs sex, men Folkpartiet drev redan då på för att fjärdeklassare skulle få betyg.

Kristdemokraterna och Centerpartiet uttryckte så sent som i höstas att det räcker med betyg från årskurs sex. Men samtidigt beslutade Moderaterna i oktober att driva på för ännu tidigare betyg. Idag får de yngre barnen skriftliga omdömen, men det räcker inte, säger Jan Björklund.

– Utvecklingssamtal och skriftliga omdömen är bra i sig, men de är inte tillräckligt tydliga. Betyg ges i en gemensam betygsskala på varenda skola i Sverige och det blir därmed gemensamt, tydligt och likvärdigt vad eleverna uppnår i förhållande till läroplanens mål. Den informationen och tydligheten behövs, säger Jan Björklund.

Nu har de borgerliga partierna enats om att betyg från fjärdeklass är lämpligt. Partierna vill att betygen ska ges en gång per läsår till en början.

"Betyg ger tydlig information om hur eleven ligger till. Det ställer dessutom krav på läraren att precisera vilka elevens starka och svaga områden är", skriver Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund.

Lärarförbundet tycker att det är för tidigt att göra ändringar i betygssystemet så kort efter att betygen i sexan infördes. Så sent som hösten 2012 fick de första sjätteklassarna sina betyg enligt Skolverket.

I sitt utspel om skolan föreslår de borgerliga partiledarna även att kravet på skriftliga omdömen slopas i ett försök att minska lärarnas administration. De vill dessutom att nationella prov rättas externt och att ett läskunnighetsmål införs för elever i första klass.

Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor, Ibrahim Baylan, tycker inte att betyg redan i fyran är en bra idé.

– Vi har kommit överens om att ha betyg i sjätte årskursen. Att nu föreslå nya betyg redan i nästa mandatperiod tyder mer på att valpaniken har spritt sig än att det skulle hjälpa eleverna.

Men är det inte bra att elever och föräldrar får tydliga besked om hur man ligger till?

Vad som saknas är idag att lärarna inte har den tid som behövs för att hjälpa och stötta eleverna. Det är därför vi vill stärka skolan i grunden med mer resurser, som går till mindre klasser och fler specialpedagoger. Jag tror att det är mycket bättre än att införa nya betygssystem varje mandatperiod, säger Ibrahom Baylan.