Dramatisk minskning av kärnvapen

1:57 min

Antalet kärnvapen i världen har minskat kraftigt sedan kalla kriget. Idag finns en fjärdedel av vapen före icke-spridningsavtalet 1968. Men samtidigt som kärnvapnen blir färre är de spridda över flera länder.

– Vi ser ett par trender när det gäller kärnvapen efter kalla krigets slut. Den tydligaste trenden är nedgången i antalet vapen globalt sett, säger Shannon Kile på fredsforskningsinstitutet SIPRI i Stockholm.

Icke-spridningsavtalet 1968 skrevs under av USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Men trots avtalet har idag Indien, Pakistan och Nordkorea skaffat kärnvapen. Även Israel bedöms ha kärnvapen, även om landet aldrig erkänt det. Det innebär att det i dag finns nio länder som har kärnvapen.

En stor trend är att kärnvapenarsenalen har minskat rejält. Vid kalla krigets slut fanns uppskattningsvis 59 000 kärnvapenenheter i världen. I dag finns drygt 17 000 enheter kvar. Det är en minskning med 75 procent och måste ses som en positiv trend, menar Shannon Kile.

– Det är en ganska dramatisk minskning. Det här är de goda nyheterna, men de dåliga nyheterna är att inget av de nio länderna som i dag har vapen har några planer på att avveckla eller göra sig av med sina arsenaler, säger Shannon Kile.

I stället har man börjat modernisera både vapen, vapenbärarna och anläggningarna där vapnen förvaras.

– När det gäller USA och Ryssland vill de också modernisera själva produktionen. Det vi ser är att det blir färre men modernare kärnvapen, säger Shannon Kile.