Masha Gessen: "Antigaylagen föder våld"

2:31 min

Den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessens bok "Ord kan krossa betong" handlar om den numera världsberömda ryska konstnärsgruppen Pussy Riot. Två av medlemmarna i Pussy Riot släpptes nyligen efter att ha suttit nästan två år i fängelse för en aktion i Kristi Frälsarens katedral i Moskva. Kulturnytt har träffat Masha Gessen som just nu besöker Sverige. 

"Putin ska lära dig att älska fosterlandet". Pussy Riots senaste video är inspelad i sydryska Sotji mitt under vinter-OS. Aktionen genomfördes nästan på dagen två år efter den kontroversiella "Punkbönen" där Pussy Riot bad till Jungfru Maria att befria Ryssland från Putin.

Masha Gessen har från början och på nära håll följt Pussy Riot-affären och hon säger att de unga kvinnorna i gruppen har lyckats göra sig hörda på ett sätt som ingen annan klarat av i dagens Ryssland.

- Pussy Riot lyckades internationellt med att oemotsagda få ut sin kritik av det politiska systemet i Ryssland, säger Masha Gessen.

Eftersom två av medlemmarna satt i fängelse när Gessens skrev "Ord kan krossa betong" är boken ett pussell av intervjuer med kvinnornas familjer och vänner och många citat ur fängelsebrev. Men det finns också en hel del förstahandsinformation: förutom att Masha Gessen suttit med i rättssalarna har hon också intervjuat Pussy Riots Jekaterina Samutsevitj som frigavs villkorligt efter ett halvår. Och hon har besökt förgrundsfiguren Nadezjda Tolokonnikova i fängelset för ett längre samtal. Masha Gessen säger att gruppen med sina aktioner gestaltat det våld som det ryska samhället idag bygger på.

- Antigaylagen till exempel är obehaglig i sig men det är våldet den föder som är det farliga, säger Masha Gessen.

- Genom den nya lagstiftningen har det blivit en fråga om liv och död att vara homosexuell i Ryssland, säger Masha Gessen.

Just hbtq-rättigheter är ett av Pussy Riots återkommande teman i aktioner och intervjuer fast inte så mycket i "Ord kan krossa betong". Masha Gessens Pussy Riot-bok kom ut i USA för ett par månader sedan och intresset har varit stort. Men i samband med den pågående rysk-ukrainska storkonflikten har Gessens förra bok om Vladimir Putin nu gått om försäljningsmässigt.