Nej till bygge i Seminarieparken

0:45 min

Detaljplanen för kvarteret Seminarieparken är upphävd. Uppsala kommuns överklagande har avslagits.
Det innebär att mark- och miljödomstolens dom som sa att byggplanerna skulle innebära allvarlig skada för riksintresset gäller.

– Det är en väldigt glädjade dom. Nu hoppas jag att kommunen tar sitt förnuft tillfånga och utvecklar parken till en stadsdelspark, säger Ilona szatmari Waldau,  vänsterpartistiskt kommunalråd och ordförande i föreningen Seminariparkens vänner.

Partierna som vill bygga säger ju att det behövs bostäder, och att de måste byggas någonstans. Ligger det inget i det?

– Vi behöver bostäder, men också grönområden, säger Ilona szatmari Waldau.