Vattenkraften kan minska om ny utredning blir verklighet

2:32 min

Sverige kan förlora upp till en femtedel av all vattenkraft om förslagen i en statlig utredning blir verklighet. Detta enligt en analys av förslagen som Vattenfall har gjort. Miljöskyddet står mot den viktiga tillgången på förnyelsebar energi och åsikterna om konsekvenserna går i sär.

Torbjörn Wahlborg är chef för Vattenfall Norden.

– Jag tycker att det är märkligt att slå undan benen på vattenkraftproduktionen i det här läget. Vi borde snarare värna om vår vattenkraft som är i stort sett koldioxidfri.

Slår man undan benen på er?

– Ja, det känns lite grann så. Vi har förstås stor förståelse för bakgrunden till att man gör en sådan här utredning. Men det känns som att konsekvenserna blir orimliga.

De flesta av dem stora vattenkraftverken byggdes på 40- och 50-talen. Långt innan den moderna svenska lagstiftningen i miljöbalken kom till. Det viktigaste förslaget i utredningen är att alla Sveriges vattenkraftverk nu ska prövas mot miljöbalken.

Enligt Vattenfall kan det här innebära att alla verk måste vidta en lång rad åtgärder för att göra det möjligt för fisk att ta sig förbi vattenkraftverken, till exempel.

Förutom kostnader i miljardklassen kommer det också att resultera i att elproduktionen minskar med 12,8 twh. Vilket är mer än vad alla Sveriges vindkraftverk producerar under ett år.

Men Havs- och Vattenmyndigheten gör en helt annan bedömning. Generaldirektör Björn Risinger säger visserligen att Vattenfalls rapport ger intressant information av vad stora generella förändringar på alla vattenkraftverk skulle innebära, men han säger samtidigt att något sådant över huvud taget inte är aktuellt.

– Det är verkligen inget svar på någon fråga, eller på något förslag. Det finns inget förslag i den riktning som Vattenfall utgår ifrån i sina beräkningar.

Hur kan då ansvarig myndighet och Vattenfall göra så olika bedömningar?Christer Nilsson, är professor i ekologi och dessutom ledamot i Mark- och miljödomstolen, som avgör vilka miljöåtgärder som varje vattenkraftverk behöver göra.

Han säger att de största vattenkraftverken redan har försämrat den biologiska mångfalden så mycket att det inte finns någon poäng med stora åtgärder där. Och det kommer domstolen att ta hänsyn till, säger han.

– Finns det kraftverk som är hopplösa fall, där man knappast till rimliga kostnader kan göra något för miljön, då tror jag att det är bättre att bara producera kraft i de. Men å andra sidan kanske det finns anläggningar där man till och med skulle kunna gå så långt att man tar bort dem, för att det skulle innebära enorma miljövinster, säger Christer Nilsson.