Vitbok om romer presenteras idag

Regeringens vitbok bygger på intervjuer med romer och resande samt på arkivmaterial och forskarstudier.

Vitboken, som presenteras av integrationsminister Erik Ullenhag senare idag, handlar om övergrepp och kränkningar mot Sveriges romer under hela 1900-talet.

På Dagens Nyheters debattsida skriver  Erik Ullenhag att många av de fördomar som lever kvar mot romer i dag och mycket av det utanförskap vi fortfarande ser är en följd av de historiska övergreppen.

Delegationen för romska frågor uppmanade i sin slutrapport som lämnades 2010, att regeringen skulle inrätta en sanningskommission.

Ekot/DN