Oklart om det tas nya tag för bostäder i Seminariekvarteret

1:47 min

En nytt parkområde - eller nya bostäder. Efter domen som stoppar bostadsbygget i Seminarieparken är det oklart om det görs nya försök att få till bostäder där.

Om hela bostadsfrågan i det omtvistade kvarteret i Luthagen i Uppsala läggs på hyllan eller inte är oklart säger moderaten Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelens ordförande, som är en av de som har förespråkat bygget där.

I går kom domen från Mark och miljööverdomstolen som innebär att detaljplanen för kvarteret Seminariet pphävs.

– Det som är tråkigt är att det är drygt 200 människor som ytterligare får vänta på att få bostad. Och vi vet ju att bostadsbristen är stor så att varje lägenhet är viktig för Uppsala och Uppsalaborna.

Tidigare har mark och miljödomstolen kommit fram till bland annat att byggplanerna skulle inneäbra påtaglig skada för riksintresset Uppsala stad. Något som Uppsala kommun överklagat - men nu har alltså mark - och miljööverdomstolen gått på samma linje.

Nu ska domen analyseras och Fredrik Ahlstedt kan ännu inte säga vad den innebär i praktiken.

Betyder det att ni inte ska bygga där alls - eller göra nåt nytt förslag?

– Det vill jag inte spekulera i utan vi måste analysera vad det här innebär och fundera på vad vi vill göra nu. Och framförallt måste markägaren fundera på vad man vill göra. Så vi måste ha en dialog med dem och det blir det närmaste vi ska göra.

Det är NCC som äger marken.

Illona Szatmari Waldau, vänsterpartistiskt kommunalråd, motståndare till bostadsbygget och också ordförande i föreningen Seminarieparkens vänner hoppas att parken nu ska utvecklas till en stadsdelspark:

– Byggbolaget kan ju inte bygga där. Och antingen kan de tillsammans med kommunen utveckla det som en park, eller så kan de sälja det till kommunen. Och det är ju inte längre en plats där man kan bygga så det borde inte ha något större värde i dag.

Du tänker att man ska få det billigt?

– Ja billigare än vad det var när kommunen tänkte att man skulle bygga där.

Samtidigt som kommunen inte har bestämt sig så säger byggföretaget NCC till UNT att målsättningen är att bygga bostäder i Seminariekvarteret.