Finland vill stödja båttrafiken

Finland är berett att stödja kvarken trafiken, OM även Sverige gör det. Ett 3-årigt stöd avtal skulle trygga en regelbunden passagerartrafik över Kvarken. Det är innebörden i den utredning som en arbetsgrupp i dag överlämnade till den finske kommunikationsministern.
10 till 15 miljoner kronor skulle stödet kosta om året. Det finska kommunikationdepartementet framhåller att Finland bara kan ge stödet om den svenska regeringen deltar med lika stor del. Men frågan är om Sverige kommer att göra det eftersom den svenska inställnigen är att färjetrafik ska bedrivas på kommersiella grunder.