Skellefteåföretag fick stororder

Företaget Followit i Skellefteå har tecknat ett avtal värderat till 68 miljoner kronor med tyska företaget Novo Group GmbH.
Det är för positioneringssystemet som tyska företaget intresserat sig för Followit. Ett system som är byggt på GPS teknik och knytet till internet för att med hjälp av satelliter kunna lokalisera till exempel bilar. Företaget ska leverera 25 000 enheter och hoppas att Försäkringsbolagen i mellaneuropa ska intressera sig för systemet. Försäkringsbolagen kan då hålla koll på dyrare fordon och förhindra bedrägerier. Han som kom på systemet heter Ola Lundberg och är idag marknadschef i företaget.