Kommunen ger sig inte - överklagar HA-dom

Karlstads kommun överklagar nu tingsrättens dom som ogiltigförklarade uppsägningen av Hells Angels från kommunens fastighet vid Härtsöga.

Karlstads kommun köpte fastigheten vid Härtsöga på exekutiv auktion i Örebro i maj 2013. Kommunen vill på det viset få bort Hells Angels från lokalen.

Den uppsägning som gjordes kort efter att kommunen blivit ny ägare har senare förklarats ogiltig av Värmlands tingsrätt.

Det har varit en långdragen tvist som kostat Karlstad kommun 258 500 kronor. Men det har det varit värt, förklarade Karlstad kommuns kommunalråd Per Samuel Nisser i en tidigare intervju med P4 Värmland.

Kommunens juridiska ombud har begärt att få tre veckor på sig för att utveckla grunderna för överklagan.

– Karlstads kommun tycker att det är viktigt att frågan prövas i en högre instans. Det finns få rättsfall som går att tillämpa i det aktuella fallet och det är viktigt att få klarhet i lagstiftningens intentioner, skriver kommunen i ett pressmeddelande