Seminarieparkens bevarande kan bli valfråga

1:58 min

Flera partier i Uppsala säger i dag att frågan om Seminarieparkens bevarande kommer att bli en valfråga till hösten. Samtidigt står det klart att byggbolaget NCC kommer fortsätta kämpa för att få bygga bostäder i parken.

-Jag tror att det här kommer att bli en valfråga. Åtminstone kommer dom partier som är emot att bygga i parken se till att det blir en valfråga, säger kommunalrådet Illona Szatmari Waldau (V), som också är ordförande för Seminarieparkens vänner. Också Miljöpartiet säger i dag att frågan om Seminarieparkens bevarande kommer att bli en valfråga i höst

Efter mark- och miljööverdomstolens nej till det förslag som fanns till bostadsbyggande vid parken så har byggbolaget NCC tillkännagett att bolaget vill återkomma med ett nytt förslag för att bygga bostäder vid parken. Det handlar om en reviderad detaljplan, där bostäder byggs på ett sätt som inte strider mot riksintressen för området.

-Seminarieparken har ett sånt läge där vi har ett stort stort intresse. Där är det många av medborgarna som vill bo, så det tycker jag att det kan vara värt, säger Jens Almcrantz, avdelningschef på NCC.