P1-MORGON ONSDAG 26 MARS

Brister vid bältning av barn

12 min

I dag presenterar BO, Barnombudsmannen, en rapport om ungas psykiska hälsa. Den visar bland annat att det är svårt att få hjälp för unga som mår dåligt. Den visar också att många unga läggs i bälte utan att det dokumenteras varför och hur ofta, något som både BO och Socialstyrelsen är kritiska till. Samtal med Fredrik Malmberg, barnombudsmannen (BO).

18-åriga "Lisa" som bältats över 100 gånger berättar som sina tankar kring att bli fastspänd. Hör också ett samtal med regeringens psykiatrisamordnare Anders Printz.