Finlands regering spricker

1:15 min

Det finska regeringssamarbetet sprack i kväll i och med att Vänsterförbundet meddelade att de lämnar regeringen efter oenigheter i samband med budgetförhandligarna - men partiet lämnar också en öppning för att återuppta samarbetet.

Det var neddskärningarna i barnbidraget och indexfrysningen av studiestödet och garantipensionen - alltså den allra lägsta pensionen - som Vänsterförbundet särskilt motsatte sig.

Vänsterförbundets ordförande, kulturminister Paavo Arhinmäki sade vid en presskonferens att regeringen med de här besluten går emot den tidigare linjen om att försvara de svagaste i samhället och se till att inkomstskillnaderna inte ökar. En sådan förändring kan partiet inte stå bakom.

Partiledarna för de sex regeringspartierna har förhandlat i två dagar. Ideologiska skillnader har under den tiden framträtt och när partiledarna under tisdagskvällen sammanträdde med sina respektive riksdagsgrupper stod det klart att Vänsterfördbundets grupp inte accepterade överenskommelsen. 

Det betyder att partiet nu lämnar regeringen.

– Om vi inte kan lyssna på vårt hjärta kan vi inte fortsätta, sade partiledare Paavo Arhinmäki vid presskonferensen.

Men han säger samtidigt att partiet är redo att fortsätta i regeringen om man får igenom de ändringar man önskar eller om partiet tillåts rösta emot lagförslagen när de väl kommer till riksdagen.