Malmö

Mord och våldtäkt är andhonans vardag

1:40 min

Flykt är en naturlig del av fåglars liv. Inne i städerna har fåglarna utvecklat särskilda läten för att varna varandra när det blir en farlig situation och livet för exempelvis andfåglar kantas av såväl våldtäkt som mordförsök efter parningsperioden. Det berättar fågelskådaren Erik Hirschfeld som skrivit en bok om Malmös fåglar.

– När det kommer till exempel en sparvhök kan en blåmes låta med ett väldigt speciellt, högt läte och då reagerar bofinkarna och koltrasten också och vet att det är en varningssignal, berättar fågelskådaren och Malmöbon Erik Hischfeld.

Fåglarna flyttar oftast inte för att det blir kallt utan för att födan tryter och även om flytten inte är en flykt måste fåglarna ändå alltid vara på sin vakt.

– Flytten är egentligen en jakt på föda. Det är inte så mycket att de flyr kyla, de flyr för att hitta mat. Klimatet gör att själva födotillgången, ofta insekter eller växters frön, försvinner. Där har de långa resor att göra där de också måste vara vaksamma hela tiden när de flyger

En del fåglar flyttar ända till Afrika, andra kanske flyttar 5-10 mil och en del flyttar bara in till stan.

– Här finns ju lite mer mat under vintrarna, säger Erik Hirschfeld.

En art som har det extra tufft är gräsänderna. Eller i alla fall gräsandshonorna. Efter parningen förekommer både våldtäkt och mord, ett beteende som är speciellt just för gräsänder.

– Då samlas hanarna i stora flockar, ofta ute på parkdammarna. När en hona sedan måste lämna sitt bo för att till exempel dricka vatten kan hanarna ge sig på henne i grupp och försöka våldta och till och med dränka henne.

Det är hårt att vara fågel?
– Ja, det är nog rätt tufft. Jag tror inte att jag skulle vilja byta. Det är ju ständigt en kamp för att överleva och många fåglar blir ju heller inte så gamla, säger Erik Hischfeld.