Ny prognos: Lägre arbetslöshet och bättre ekonomi

1:28 min

I en ny prognos skriver KI att Sveriges BNP ökade snabbast i hela EU under sista kvartalet i fjol.

Ökningen påverkades delvis av tillfälliga faktorer men markerar ändå en trevande vändning uppåt i konjunkturen.

Ökningen uppgick till 1,7 procent jämfört med föregående kvartal. Återhämtningen spås fortsätta under 2014 och 2015. 

Minskad ekonomisk osäkerhet, skattesänkningar och expansiv penningpolitik gör att hushållens konsumtion ökar snabbare i år, skriver KI.

Även på arbetsmarknaden har det ljusnat något och KI spår att arbetslösheten 2014 blir 7,9 procent och att BNP-tillväxten i snitt blir 2,8 procent 2014-2017.

Arbetslösheten spås falla till 6,2 procent 2018.

Samtidigt har hushållens optimism om svensk ekonomi dämpats, visar Konjunkturinstitutet (KI) senaste månadsbarometer.

Den så kallade barometerindikatorn, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, sjönk i mars till 101,5, från 104,0 i februari.

Alla indikatorer noterade en minskning. Mest sjönk konfidensindikatorerna för tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsverksamhet som båda nu ligger nära det historiska genomsnittet.