Finlands regering tar till sparåtgärder

1:14 min

I Finland vill regeringen komma till rätta med landets ekonomi genom skattehöjningar och hårda åtstramningar. I natt kom regeringspartierna överens om de sista detaljerna och hoppas nu slippa böter från EU.

– Jag tror att det är viktigt att acceptera att Finland befinner sig i en mycket djup ekonomisk kris. Alla finländare kommer att drabbas på något sätt, konstaterar Carl Haglund, partiledare för Svenska Folkpartiet.

Barnbidragen sänks, man fryser studiebidrag och garantipensioner, arbetslöshetsersättningen sänks, skatten för rika höjs, liksom bilskatten och skatt på tobak. Bland annat.

Under nästa år ska statsbudgeten minskas med 14 miljarder.

Nedskärningarna står för 55 procent av besparingarna, skattehöjningarna för 40 procent och resten är avgiftshöjningar.

Fackförbunden är kritiska till sparåtgärderna som de tycker slår såväl mot arbetslösa som medelinkomsttagare.

Enligt experter kommer åtgärderna att räcka för att få ekonomin i balans och minska den offentliga budgeten och statsskulden, men åtgärderna förutsätter en ekonomisk tillväxt.

Vänsterförbundet valde igår att lämna regeringen eftersom partiet inte kunde gå med på försämringarna för bland annat barnfamiljer och arbetslösa.

Regeringen fortsätter med de kvarvarande fem partierna som tillsammans har majoritet i riksdagen.