Fem miljoner ska få fler att läsa modersmål i Katrineholm

1:45 min

Saito Farax har tre barn i grundskolan och alla slutade med undervisningen i somaliska efter att den blev centraliserad förra läsåret.

I dag är det bara fyra av tio av de elever som är berättigade till modersmålsundervisning som utnyttjar den.

– Om de inte lär sig somaliska blir det svårare att lära sig svenska, säger Saito Farax.

Hon är mamma till tre barn som är nio, elva och tretton år. 

Saito berättar att alla tre slutade med modersmålsundervisningen när de inte längre fick den på Nyhemsskolan i Katrineholm, utan måste ta sig till en annan skola.

Hon berättar också att hon märkt att barnen blivit sämre på somaliska efter det.

Men de är inte själva, sex av tio barn som är berättigade till modermålsundervisning väljer bort den. 

Anneli Hedberg (S) som är bildningsnämndens ordförande säger att det kan påverka studieresultaten negativt.

– För att de ska nå goda resultat behöver de goda kunskaper i svenska och för att få det måste de ha goda kunskaper i sitt eget modermål, säger Anneli Hedberg (S).

I dag har kommunstyrelsen beslutat att återinföra modersmålsundervisningen på flera skolor och förstärka skolorna med sammanlagt åtta tjänster för att förbättra modermålsstödet både i förskola, grundskola, fritidsverksamheten och i gymnasieskolan.

Men frågan är om de elever som nu valt bort modersmålet kommer tillbaka tillundervisningen.

– Jag tror att många gör det om det kan ordnas på den skola där man går och i anslutning till skoldagen. Då tror jag många stannar kvar.

– Tidigare hade vi 70 procent som deltog, jämför med rikets 50 procent, kan vi komma tillbaka till åtminstone i närheten av det vi hade innan så är det väldigt bra, säger Anneli Hedberg.