Handelsbanken går runt EU-regler

1:57 min

Handelsbanken har hamnat i blåsväder efter att den i går flyttade aktier inom koncernen för att kringgå nya EU-regler om hur många styrelseuppdrag en person får ha.

Det rådde delade meningar om Handelsbankens upplägg bland aktieägarna på bolagsstämman på Grand Hotell i Stockholm. De flesta hade inte satt sig in i frågan.

– Ett av skälen till att ha kvar så många styrelseuppdrag har varit att det inte finns tillräckligt med begåvningar att sätta i styrelserna. Det tycker jag är märkligt, det finns kanske många kompetenta kvinnor som kan ta plats, säger Ingrid Andersson som äger aktier i banken.

Vad Handelsbanken gjort är att flytta över aktier i bolagen SCA och Industrivärden från bankens stiftelser till själva aktiebolaget Handelsbanken. Det gör att Svenska Handelsbanken AB nu äger mer än tio procent av aktierna i bolagen. Det innebär att till exempel bankens styrelseordförande Anders Nyrén inte behöver räkna med sina styrelseuppdrag i SCA och Industrivärden framöver.

De kommande EU-reglerna som säger att en person i en bankstyrelse bara får ha fyra styrelseuppdrag, gör undantag för bolag inom samma företagsgrupp som ägs till mer än 10 procent. Handelsbankens styrelse fick kritik för beslutet på stämman men Anders Nyrén försvarade manövern.

– Det handlar inte om personer utan det handlar om att försvara en ägarmodell som varit väldigt framgångsrik för Handelsbanken och för andra stora svenska multinationella företag med huvudkontor i Sverige, säger Nyrén.

Den hårdaste kritikern mot Handelsbankens styrelse under stämman var Albin Rännar, chef för marknadsbevakning på Aktiespararna.

– Vi tycker det är ett småaktigt fifflande som riskerar att skada banken. Det riskerar anseendet för banken och de kringgår regler som är till för att skydda banksektorn, säger Rännar.