BASINKOMST

Basinkomst - människans frigörelse eller en tankevurpa av lata?

44 min

Samhället är uppbyggt kring kontraktet arbete mot pengar. På ett vis finns alltså ett tvång om arbete, och många av politikerna talar inför årets val om jobben som det allra viktigaste. Full sysselsättning och helst heltid.

Samtidigt har frågan om basinkomst lyfts igen, både i Sverige och internationellt.

Vad händer med oss om vi inte behövde jobba för vår överlevnad?
Vad skulle hända med samhället och solidariteten om arbetsplikten lyftes ifrån oss?

Reportage om medborgarinitiativet kring basinkomst och om arbetets historia.

Samtal i studion med:
Cecilia Paulsson, aktivist i Basinkomst Malmö
Roland Paulsen, doktor i sociologi och författare till boken "Arbetssamhället - Hur arbetet överlevde teknologin"
Andreas Bergh, välfärdsforskare och nationalekonom