Fler människor avrättas i världen

1:47 min

Förra året avrättades 778 personer som straffats med döden runt om i världen. Det är en ökning med nästan 15 procent enligt Amnesty Internationals årliga rapport.

Iran och Irak svarar för den största ökningen, men avrättningar i Kina är inte medräknade i rapporten, eftersom antalet är en statshemlighet, skriver människorättsorganisationen.

USA använder dödsstraffet, även om fler och fler delstater antingen förbjuder det eller inte tillämpar det.

Förra året avrättades 39 personer i USA, enligt Amnestys rapport och antalet är sjunkande. USA kom som nummer fem på listan där Kina står överst.

Antalet avrättningar i Kina är okänt, men Amnesty skriver "tusentals" och att Kina ensamt svarar för fler dödsstraff än alla andra länder tillsammans. Kina självt hävdar att antalet avrättade minskar sedan 2007, men Amnesty efterlyser data om det, som organisationen inte har fått.

80 procent av alla kända dödsstraff förra året genomfördes i tre länder - i Iran (+369), Irak (+169) och Saudi-Arabien, (+79).

I flera länder finns det exempel på att varken de som skulle avrättats, eller deras familjer, fått veta i förväg att det utmätta straffet var döden. Amnesty nämner fall i Iran, Indien, Indonesien, Japan, Sydsudan och Malaysia.

I flera länder fick de anhöriga inte begrava den döda kroppen, eller ens veta vad som hänt med den.

Dödsstraffet tillämpades för drogrelaterade eller ekonomiska brott i en rad länder.

I Saudi-Arabien kan äktenskapsbrott straffas med döden och i Pakistan är hädelse ett brott som kan leda till avrättning.

Trots att antalet avrättade ökat sedan året innan och trots att fyra länder, Indonesien, Kuwait, Nigeria och Vietnam, återupptagit användningen av dödsstraffet, är den underliggande trenden att fler och fler länder antingen avskaffar straffet eller inte tillämpar det.

Den totala ökningen 2013 förklaras framför allt av fler avrättningar i Iran och Irak.