Bokbuss hotas av indragning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott vill lägga ner en av Gotlands två bokbussar, för att klara de besparingskrav som förvaltningen har på 1,2 miljoner.

Bosse Holm är den person som ska lämna in en konsekvensbeskrivning till nämnden, där han ska bedöma vilken buss som kan tas bort.
Men som ansvarig för bokbussarna är han själv mycket kritisk till förslaget och kan idag inte säga vilken av bussarna han föreslår att dra in.

Idag finns alltså två bokbussar på Gotland, en blå och en röd. Barnbokbussen är blå och åker runt till öns låg- och mellanstadieskolor. Den röda bussen ger biblioteksservice till allmänheten.

Eftersom Bosse Holm måste ge sitt utlåtande redan till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars, så finns det inte tid att prata med de som berörs.
Hans bedömning måste utgå från att förvaltningen ska spara 1,2 miljoner.