Fyra miljoner hushåll i Ukraina måste söka bidrag

1:51 min

En grupp experter från IMF har gjort upp med Ukrainas regering om ett tvåårigt paket med stödlån på 14-18 miljarder dollar (cirka 90-120 miljarder kronor). För att få lånet måste Ukraina bland annat höja gaspriserna med över 50 procent, något som innebär att fyra miljoner hushåll blir beroende av bidrag för att klara hemmets energiförsörjning framöver.

– Reformerna kan bli "smärtsamma", sade Ukrainas centralbankschef Stepan Kubiv, till journalister efter att IMF-uppgörelsen offentliggjorts.

Lånet ska ingå i ett större låneprogram till det krisdrabbade landet med lån på totalt 27 miljarder dollar, skriver IMF i ett pressmeddelande.

Uppgörelsen väntas tas upp av IMF:s styrelse i april.

Låneprogrammet förutsätter att Ukrainas regering genomför ett ekonomiskt reformprogram som stabiliserar ekonomin och skapar förutsättningar för uthållig tillväxt, förklarar Nikolaj Guerguiev, som lett IMF-gruppens arbete i Kiev.

"Ukrainas makroekonomiska obalanser blev ohållbara under det gångna året", skriver Guerguiev. Det resulterade bland annat i ett underskott i bytesbalansen på 9 procent och att landets valutareserv i början av 2014 hamnade under kritiska nivåer.

Enligt Gurguiev skulle Ukrainas underskott i statsbudgeten hamna på 10 procent i år om inga reformer vidtas.

Det exakta beloppet som IMF lånar avgörs när det står klart hur stora bilaterala lån Ukraina kan få från bland annat Sverige, vars regering har förklarat sig villigt att bidrag med både lån och teknisk assistans till Ukraina.

Ukraina höjer gaspriserna i landet med mer än 50 procent, enligt det statliga gasbolaget Naftogaz. De nya priserna börjar gälla från och med 1 maj i år, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Höjningen är ett krav från Internationella valutafonden (IMF) för att den ska erbjuda ett stödpaket till Ukraina på 97-129 miljarder kronor som just nu förhandlas.

Åtgärden väntas bli impopulär bland många vanliga ukrainare som vant sig vid subventionerade gaspriser från Sovjettiden.

Naftogaz förklarar att fler prishöjningar är att vänta fram till 2018.

Samtidigt säger premiärministern Yatseniuk att priset på den ryska gasen som landet hittills köpt till ett kraftigt subentionerat pris, kommer att närapå fördubblas.

Från 268 dollar per kubikmeter till 480 dollar per kubik, en höjning som träder i kraft redan från 1 april.

Förutom kravet på höjda gaspriser, efterlyser IMF åtgärder som ökad kontroll och genomlysning av offentlig upphandling och skärpt konkurrenslagstiftning.

Inom ramen för detta arbete kräver IMF bland annat en kvartalsvis genomlysning av gasbolaget Naftogaz räkenskaper.

Åtgärdsprogrammet kommer att utarbetas ihop med Världsbanken och Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och andra internationella organisationer.

IMF kommer även gå igenom Ukrainas regelverk mot korruption och för bolagsstyrning, domstolssystemet och hur landets skatteförvaltning kan förbättras.

Idag får 1,4 miljoner hushåll socialt bistånd i Ukraina. Efter att regeringen nu tvingas höja bland annat gaspriserna för att få ett IMF-lån, så kommer fler hushåll att behöva tillskott i kassan för klara av energikostnaderna.

Därför utlovar nu regeringen att öka antalet hushåll som blir berättigade till socialbidrag.

Runt fyra miljoner familjer med låga inkomster kommer att omfattas i det nya sociala programmet som Ukraina måste införa, enligt ett uttalande från premiärministern Arseniy Yatseniuk till Kyiv Post.

Det innebär att 30 procent av befolkningen blir beroende av bidrag för att klara hemmets energiförsörjning framöver.