Annie Lööf backar från uttalande om KU

1:14 min

Centerledaren Annie Lööf tar nu tillbaka sitt uttalande om att förre Socialdemokratiske partiledaren Göran Persson gjort precis som förra centerledaren Maud Olofsson och vägrat komma till KU, konstitutionsutskottet.

Göran Persson var aldrig kallad till KU.  Men det är Maud Olofsson nu med anledning av Vattenfalls omdiskuterade köp av energiföretaget Nuon.

– Nej, det stämmer, han var inte kallad och det är en skillnad i det för Maud Olofsson är kallad. Det var ett slarvigt exempel från min sida, säger Annie Lööf.

Men poängen är väl att det inte har skett, att ingen statsråd har sagt nej, utom Reidunn Laurén?

– Det stämmer. Det är Maud Olofsson som själv har valt att inte komma till KU. Hon menar att hon har svarat utförligt till konstitutionsutskottet och att regeringskansliet har valt att skicka skriftliga svar dit. Jag respekterar hennes hållning i detta, säger Annie Lööf.

Hur kan du respektera det, du är ju själv jurist, är det inte viktigt att man får ett vittnesmål om vad som har hänt, det här är ju en jättestor affär, Nuonaffären?

– Det är väldigt viktigt att konstitutionsutskottet kan sköta sitt granskningsuppdrag. Det är nu upp till konstitutionsutskottet att bedöma om det är tillräckligt, säger Annie Lööf.

Peter Eriksson har försökt övertala henne att komma, har du gjort likadant?

– Det vill jag inte kommentera, säger Annie Lööf.

Har du haft någon kontakt med henne i det här ärendet?

– Jag har haft kontakt med Maud Olofsson, det har jag på veckobasis, säger Annie Lööf.

Skulle du vilja att hon kom till KU?

– Det är Maud Olofsson själv som har fattat beslut att inte dyka upp till konstitutionsutskottet, säger Annie Lööf.

Men vad skulle du vilja?

– Jag finner ingen anledning att svar på det, säger Annie Lööf.

Varför inte det?

– Det är Maud Olofsson själv som väljer om hon vill gå till KU eller inte och jag accepterar det beslut hon kommer fram till, säger Annie Lööf.

Men om du skulle be henne, skulle hon komma då?

– Det vill jag inte kommentera, säger Annie Lööf.