KU-kritik mot Olofssons vägran

1:42 min

Maud Olofsson har nu trots två uppmaningar från konstitutionsutskottet valt att tacka nej till att komma. I ett mejl till KU svarade hon att utskottet har det underlag som behövs, och hon därför väljer att avstå från att komma.

Konstitutionsutskottets Peter Eriksson (MP) är mycket kritisk.

– Det försvårar naturligtvis granskningen, hon är ju ansvarigt statsråd och den som har varit ansvarig för beredningen av ärendet. Det är själva beredningen av det här stora köpet som vi diskuterar, säger Peter Eriksson.

Konstitutionsutskottet har alltså två gånger bjudit in Maud Olofsson till granskningen om Nuon-affären, men hon har hittills valt att inte komma.

I ett mejl skriver hon till ledamöterna i utskottet att det har gått fem år, och att hon inte kan svara på ett fullgott sätt. Hon skriver att hon bedömer att departementets svar, hennes egen beskrivning och olika utfrågningar kan ge det underlag som behövs i granskningen och hon därmed avstår från att komma till KU.

Vice ordförande i konstitutionsutskottet, Per Bill (M) säger att det är tråkigt att Maud Olofsson inte kommer.

– Jag tycker att det är tråkigt att hon inte kommer. Samtidigt får jag acceptera detta, säger Per Bill.

Vad får det för konsekvenser, att hon inte kommer?

– Vi har en god bild av vad som har hänt, när det gäller de strikt konstitutionella delarna av ärendet har vi det underlag vi behöver, säger Per Bill.

Varför tycker du då att det är tråkigt att hon inte kommer?

– Jag tycker att det är tråkigt att hon inte kommer för att, när vi bjuder in någon så brukar de komma, säger Per Bill.

Enligt Peter Eriksson fortsätter nu granskningen, men att inte få Maud Olofssons bild är mycket beklagligt.

– Det är hon som har hävdat att hon har informerat de andra partiledarna, det är hon som har pratat med styrelseordförande. Det är en rad saker som ingen annan kan redogöra för, än hon, säger Peter Eriksson.