Kronoberg

Biblioteken ska bli mer sociala

4:00 min

Under torsdagen anordnade Länsbibliotek Sydost en konferens på temat sociala medier. Omkring 70 deltagare från södra Sverige fick under dagen lyssna på föreläsare som är experter på området. Allt för att lära sig om hur arbetet med sociala medier fungerar.

Följer du ditt bibliotek på sociala medier? Rösta och tyck till!

En av de experter som bjudits in till konferensen är mediestrategen Brit Stakston från JMV Kommunikation.

– Idag ska vi titta närmare på hur biblioteken kan använda sociala medier. Min föreläsning handlar om hur man kan se på folkbildning idag och bibliotekens roll i digitaliseringen. 

Brit säger att frågor som källkritik, upphovsrätt och integritet blir allt viktigare för bibilioteket att ta tag i. Speciellt i samarbetet med skolor.

– Det handlar ju inte bara om att facebooka och twittra. Det handlar också om att kunna fundera över innehållet och förstå vad det är man ser på Google och varför. 

Vad vinner biblioteksbesökaren på att bibliotek finns på sociala medier?

– Dels kan man ju fortsätta dialogen. Biblioteken kan fråga efter vilka författare besökarna vill möta på plats, säger Brit.