Lund

Lundarektor tror på ESS trots risker

1:34 min

Den stora ESS-satsningen i Lund är ett hot mot Lunds universitet, och mot Sveriges forskning. Det skriver två rektorer på Stockholms universitet.

Sven Strömqvist, vice rektor på Lund universitet, håller inte med om att ESS kan bli en gökunge i Lund utan tror att alla kommer att bli vinnare tack vare satsningen. Men han medger att det finns en risk, och en oro på universitetet, att ESS och Max kan åstadkomma en kantring av forskningsresurser till naturvetenskapen.

– Det är en balansakt som blir en utmaning för nuvarande och kommande universitetsledningar. En absolut styrka med vårt univeristet är vår bredd. Vi är det mest fullskaliga universitetet i Sverige. Max IV och ESS gör att vi måste göra vissa omprioriteringar, säger Strömqvist.

Astrid Söderberg Widding och Anders Karlhede tror att ESS-satsningen, bland annat på grund av finansieringen, kommer att skada svensk forskning. Ett misslyckande blir dyrt för Lund, Skåne och Sverige, spår dom.

Sven Strömkvist, vice rektor på Lunds universitet, föredrar att se den ljusa sidan.

– Man talar om materialvetenskap men egentligen är dessa mikroskop ägnade åt att titta på mjuka material och vävnad, mänsklig vävnad och biologiska material. Jag tror att de stora genombrotten kommer att komma inom livsvetenskapen, fortsätter Strömqvist.