Många kutar dör

Det föddes färra sälungar i Östersjön i år än beräknat. Enligt Världsnaturfondens inventeringar föddes drygt 200 kutar och av dem var en tiondel döda. Det finns nu cirka 10 300 gråsälar i hela Östersjön, enligt världsnaturfondens (WWF:s) beräkningar.