Satsning på konsumentfrågor

Regeringen ska inrätta ett särskilt råd för konsumentfrågor.
Det är ett av förslagen i regeringens konsumentproposition som läggs fram under onsdagen. I det nya rådet ska de organisationer och myndigheter som jobbar med konsumentfrågor vara med. Dessutom föreslår regeringen att Konsumentverket ska få ett vetenskapligt råd från 2002. Syftet är att verket ska kunna ta till sig konsumentforskning på ett bättre sätt än idag.