Rädda barnen: apatiska barn fråga för regeringen

Rädda Barnen och Röda korset kräver tillsamman att regeringen tar ställning i frågan om flyktingbarn som mår psykiskt dåligt i Sverige.

- Vi tycker inte att det behövs någon allmän amnesti för barn eller barnfamiljer eftersom det redan finns lagar som kan tillämpas men som inte används. Däremot krävs ett prejudikat. Ansvariga myndigheter måste därför omedelbart överlämna ett av dessa ärenden till regeringen, säger Christer Zettergren, Röda korsets generalsekreterare till TT.

Den infekterade frågan om de apatiska flyktingbarnen ledde på tisdagen också till att migrationsminister Barbro Holmberg KU-anmäldes av miljöpartiet.

Miljöpartiet anser att den av regeringen utsedda särskilda samordnaren Marie Hessle haft ett avgörande i hur barnen ska vårdas. Miljöpartiet menar att det är Socialstyrelsen som arbetar fram riktlinjer för vård, inte regeringen.