Färre poliser i Västra Götaland

1:51 min

Trots att gängskjutningar och grova våldsbrott har trappats upp blir det färre poliser i Västra Götaland när den nya polisorganisationen träder i kraft nästa år.

Eftersom det totala antalet anmälda våldsbrott minskar har Rikspolisstyrelsen gjort bedömningen att de poliser som går i pension eller slutar av andra skäl inte ska ersättas.

Erling Staxäng är ordförande för polisförbundet i Västra Götaland och han ställer sig negativt till beslutet.

- I dag finns det en brottslighet som kräver en insats av både yttre och inre personal som är väldigt omfattande. Till det ska man också lägga till att man i områden utanför Göteborg är det oerhört viktigt att man har en dygnet-runt verksamhet och det kräver personal i en omfattning som vi inte riktigt har.

Vad kommer det innebära?

- Det är svårt att förutse, men ska man ha en bra polisverksamhet så löser man det inte genom att hela tiden tala om minskade resurser, säger Erling Staxäng.