Datasystem kan bli smartare än hjärnan

Forskare inom artificiell intelligens, AI, har börjat tala om ett nytt steg i utvecklingen, en generell artificiell intelligens i datasystemen. Det skulle kunna motsvara – eller till och med överträffa – människans intelligens.

När forskare har utvecklat artificiell intelligens, AI, under de senaste decennierna har det oftast handlat om specifika uppgifter. Det kan exempelvis handla om att en robot lär sig något av sin omgivning eller slår människan i schack. Ett annat exempel är dataprogram som ställer en medicinsk diagnos.

Många dataforskare har hämtat inspiration från människans hjärna och tänkt sig att efterlikna nervsystemet. Men det har visat sig vara svårt att göra i detalj.

Nu talas det allt mer om en ny inriktning inom artificiell intelligens, en generell artificiell intelligens (AGI), som inte måste kopiera människan. Man tänker sig att datasystemen på egen hand kan ta sig an vilka problem som helst.

– Ett sånt system kommer att bli oberoende. Det behöver inte övervakas och det går inte ens att styra. Det blir smartare än du och det är faran med det, säger dataforskaren Roman Yampolskiy vid Louisville University i Kentucky, USA.

Än så länge diskuterar forskarna hur den artificiella generella intelligensen ska kunna utvecklas med smartare logik och sannolikhetsberäkningar. De verkar övertygade om att det kan bli verklighet inom 50-150 år.

Men det finns risker om generell artificiell intelligens skulle läcka ut på nätet och spridas som datavirus, som redan idag orsakar stor skada. 

– Det skulle kunna få militära robotar att göra saker de inte är designade att göra, rikta in sig på andra mål än vad som var avsikten, säger dataforskaren Roman Yampolskiy.