Elever felplaceras i svenska som andraspråk

1:44 min

Uppdaterad version. Elever med annat modersmål än svenska sätts automatiskt i svenska 2-undervisning, alltså svenska som andraspråk, utan att skolor testar deras kunskaper. Det här trots att Skolverket kräver individuell bedömning av varje elev. 

– Man blir arg, man blir särbehandlad, säger Evin, som egentligen heter något annat.

Hon går i sexan på en skola i Västsverige och när hon skulle få ett omdöme i svenska nyligen fick hon reda på att det var svenska som andraspråk hon läste - något hon menar att varken hon själv eller hennes föräldrar visste om.

– Min familj kollade på varandra och de tänkte direkt att vi skulle byta. Jag höll med om det.

Det är elever som behöver extra hjälp med svenskan för att kunna hänga med i andra ämnen som ska läsa svenska 2, det som nu heter svenska som andraspråk.

Evin säger att hon aldrig fick något språktest, hon tror att hon hamnade i svenska som andraspråk på grund av sin utländska bakgrund. Nu har hon bytt till ordinarie svenskundervisning och tycker det känns rätt.

– Jag tycker att det var det bästa jag har gjort.

Vi har pratat med rektorn på Evins skola som säger att hon inte känner till Evins fall, men tycker att det låter som brist på kommunikation mellan dem inblandade. Rektorn hävdar att skolan inte placerar elever i svenska som andraspråk utan att ha testat deras kunskaper.

En annan som råkat ut för liknande behandling är Eleni Ziambaras, som i årskurs sju tvingade läsa svenska som andraspråk. I dag är hon 25 år och säger att det är först nu som hon har förstått hur mycket det här påverkade henne.

– Det känns som en spottloska i ansiktet. När man får svenska som andraspråk per automatik för att man har utländsk bakgrund, då är det ju så extremt kränkande. Framförallt känns det som någon slags normaliserad rasism, att det är okej att göra så här.

Efter att som 13-åring bytt skola sattes hon i den nya skolan i en svenska som andraspråk, något som dåvarande rektorn sa var skolans riktlinjer: elever med utländsk bakgrund var tvungna att börja i svenska som andraspråk.

– Så fungerar det absolut inte längre. För mig är det inte okej, så går det inte till i dag, säger Ärvingeskolan nya rektor Per Wadman.

2008 kom Skolverket med en rapport som visade att femton procent av skolorna automatiskt placerade elever med annat modersmål i svenska som andraspråk. Ibland kunde det gälla en hel klass, berättar Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket.

– Det är anmärkningsvärt och oroande. Det är då enligt lagen inte rätt sätt att hantera det på eftersom det står så tydligt att man ska göra bedömning för en elev. 

Hur vanligt det här är i dag vet inte Skolverket. Men Skolinspektionen har nyligen tittat på grundskolorna i Stockholm, och sett att en del skolor automatiskt placerar elever med annat modersmål i svenska som andraspråk. 

– Vi kräver att de rättar till problemet som finns. Vi släpper inte de här skolorna förrän vi verkligen kan se att man har förändrat arbetssättet, säger Jens Pettersson, utredare på Skolinspektionen.

För att Skolverket ska kunna undersöka hur vanligt problemet är krävs nytt uppdrag från regeringen, och det har de inte fått. Vi har velat fråga utbildningsminister Jan Björklund om det här men han vill inte ställa upp på en intervju.