FN:s rapport lyfter tydliga klimathot

1:32 min

Jordbruk, människors hälsa, ekosystem och vattentillgång liksom vissa människors försörjningsmöjligheter har redan påverkats. Det framgår i del två av FN:s klimatrapport som släpptes i natt.

Ojämlikheten mellan den rika och den fattiga delen av världen syns redan, säger Lennart Olsson, från Lunds universitet, som är en av rapportförfattarna.

- I de rika delarna av världen har man redan börjat anpassa sig och i fattiga länder har man börjat med planering. Men det finns ganska få konkreta exempel på vad man gör på marken.

Men det handlar inte bara om en ojämlikhet i förmågan att anpassa sig till ett nytt klimat , utan också om tillgången på forskningsresultat. Diskussionerna på klimatpanelens möte den gångna veckan var ovanligt långdragna enligt Lennart Olsson, som varit på plats i Japan hela veckan.

Enligt honom beror det bland annat på att det saknas tillförlitlig forskning från vissa delar av världen. En kontrovers under panelens diskussioner handlade om hur den skogsdöd som pågår på grund av klimatförändringen, skulle beskrivas i den viktiga sammanfattningen som i praktiken är den enda del av klimatrapporten som beslutsfattare tar sig igenom.

Eftersom det inte finns vetenskapligt underlag för hur skogsdöden ser ut i Afrika var flera afrikanska delegater oroliga för att det skulle tolkas som att skogsdöd till följd av klimatförändringen inte existerar på deras kontinent.

Det är ett exempel på hur olika länder ville lyfta fram just sina problem i sammanfattningen, vilket alltså gjorde att diskussionerna drog ut på tiden.

Lennart Olsson, professor i fysisk geografi vid Lunds universitet, är en av författarna till den klimatrapport som kom i natt svensk tid. Och han säger att klimatrapportens slutsats är klar och tydlig.

-Om vi inte lyckas vända utsläppen väldigt snart är det en ganska katastrofal framtid vi har framför oss.