Kontroversiellt om islam när SD ordnar föreläsning i Vrigstad

1:24 min

Idag arrangerar Sverigedemokraterna i Jönköpings län en föreläsning om islam i Vrigstad med två kontroversiella gäster. Runt 60 personer är anmälda.

Det är ett föredrag om islam och ett om yttrandefrihet. Gäster är Bertil Malmberg, Sverigedemokrat från Trosa som presenterar sig som islamkännare och Ingrid Carlqvist, som är en av grundarna till det kritiserade Tryckfrihetssällskapet och nättidningen Dispatch International.

- Båda två är ju uttalat islamfientliga eller islamkritiska som de själva vill kalla sig, berättar Åsa Furuhagen, reporter från P1-programmet "Människor och Tro" som var på plats i Vrigstad.

- Vad förmedlas för bild av religionen islam på mötet?

- Det är en väldigt ensidig negativ bild av både islam och muslimer. Religionen beskrivs som en farlig ideologi och muslimer kopplas ihop med terrorism. Många kritiker menar att deras budskap är islamofobiskt och till och med rasistiskt. Och det finns ju inte heller nån muslim här idag som kan ge sin bild av sin tro och religionen.

- Hur går det här ihop med den så kallade nolltoleransen mot rasism som gäller inom Sverigedemokraterna sen 2012?

- Ja det är ju det som är frågan. Men det man kan säga är att mötet idag är ett tecken på en splittring i partiet. Partiledningen vill tona ner kritiken av islam i den här valrörelsen, men här i Jönköpings län verkar det finnas en hel del Sverigedemokrater som tycker att kampen mot det som man påstår är en smygislamiseringen, fortfarande är en viktigt fråga.

Mer om synen på islam inom Sverigedemokraterna hörs i kommande reportage i Människor och tro i P1.