Fortsatt tipp vid Ålöfjärden

Miljödomstolen ger nu SSAB tillstånd att fortsätta med sin industritipp vid östersjöviken Ålöfjärden. Men bolaget har gått miljömyndigheterna tillmötes jämfört med den ursprungliga miljöansökan, villket innebär att kraven på tätning och övertäckning blir betydligt hårdare än bolaget från början tänkt sig.
Länsstyrelsen anser trots detta att det finns en risk för läckage eftersom barriären mot östersjön är för svag. Tippen har använts sen i slutet av 1950-talet och innehåller stora mängder miljögifter. Industritippen får bli maximalt 15 meter hög.