Klimathotet allt tydligare

2:46 min

Forskarna varnar för bristande tillgång på mat, för hälsorisker och för att artlivet är i fara både i hav och på land.

Bilden av klimatförändringarnas följder klarnar i den rapport som FN:s klimatpanel IPCC i natt presenterade i Yokohama i Japan.

Klimatförändringar påverkar oss redan på många vis, säger Christopher Field, en av huvudförfattarna.

– Vi lever i en värld där klimatförändringar redan leder till omfattande påverkan, det är ingen tvekan, säger Christopher Fileds.

Det handlar om genomgripande förändringar som påverkar allas livsbetingelser. Ju mer jordens medeltemperatur ökar, desto svårare effekter.

Den här rapporten bygger på kunskaperna om de risker som forskarna varnat för i tidigare klimatrapporter, den senaste för sju år sen.

En del stora risker är knutna till vatten - till exempel vattenbrist på grund av torka, eller i andra delar av världen  - översvämningar, som fördärvar kvalitén på dricksvatten, och som kan bidra till sjukdomsspridning.

Tillgången till mat äventyras också genom att haven påverkas, och följderna för havslivet och för fisket, säger Rajendra Pachauri som är ordförande i FN:s klimatpanel.

– Exempelvis kommer fisket i folkrika länder att påverkas av att vattentemperaturen stiger kring ekvatorn, vissa arter drar sig då mot norr repektive söder, mot svalare vatten.  Många folkrika länder kring ekvatorn hotas av matbrist. Där riskerar många miljoner redan utsatta människor drabbas hårdast av klimatförändringar, säger Rajendra Pachauri.

Enligt klimatpanelen kan tynande resurser leda till omfattande folkvandringar och bidra till konflikter och krig.

Hur omfattande de framtida klimatförändringarna blir, beror i sin tur på hur mycket jordens medeltemperatur ökar. Ska den hejdas vid 2 graders ökning, måste utsläppen minskas från 2020.

Rapporten beskriver också hur arbetet pågår för att anpassa sig till klimatförändringar  - men det går bara i viss mån. En del förändringar kan bli  oåterkalleliga, och med stigande temperatur växer risken för att det ska ske.

På presskonferensen ställdes frågor om hur eniga forskarna är. Cristopher Fields svarade att rapporten också redovisar motsättningar.

Om några veckor väntas ännu en delrapport om hur utsläppen kan minskas, och allt summeras i en slutrapport  i oktober.