EU-pengar till energiomställning

1:51 min

I dag talar regeringen om hur den tänker använda Sveriges del av EU:s regionalfonder.

20 procent av de svenska fondpengarna, runt 400 miljoner om året, ska användas till energieffektivisering och förnybar el. Det är en kraftig höjning inom detta område som energiminister Anna-Karin Hatt motiverar så här.

– Det är en mycket tydlig prioritering som regeringen gör, och som hela EU gjort, där vi säger att en hel del av pengarna i det nya regionalfondsprogrammet ska gå till att ställa om till ett hållbart samhälle, säger energiministern.

Tidigare uppgick dessa fonder för energisparande och förnybar el till cirka 80 miljoner om året. Nu ökar de femfalt till 400 miljoner varje år under en sjuårsperiod till och med 2020.

För hela perioden blir det 2,7 miljarder där EU bidrar med ena hälften och svenska staten med den andra.

Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, tycker att denna satsning är ett bra första steg, men han vill ha mer pengar till just detta.

– Det man slås av är att det ändå bara är 20 procent av fonderna som ska gå till energiomställning. När man ser att man kan förena klimat, jobb och energiomställning på ett så bra sätt så borde 100 procent vara den självklara utgångspunkten, tycker jag.

Energieffektivisering är långt ifrån en ny fråga. En hel del har gjorts genom åren, men det finns mer att göra, erkänner Anna-Karin Hatt.

– Vi har väldigt goda möjligheter att använda energin mer effektivt. Både i våra lokaler, i industrin och också som privatpersoner, säger Anna-Karin Hatt.

De 400 miljonerna fördelas med 50 procent på lokala satsningar. 25 procent går till förnybar el och de sista 25 procenten till en nybildad grön fond som ska kunna satsa riskkapital på ny miljöteknik.

– Det finns många svenska idéer och goda företag som behöver mer kapital för att växa, utvecklas och skapa jobb, men också för att kunna exportera.

Även det här förslaget tycker Naturskyddsföreningen är bra. Men om det nu både förbättrar miljön och ger jobb borde man satsa ännu mer, säger Svante Axelsson.

– Nu är det en gyllene chans att förena just jobbpolitik och klimatomställning, säger Svante Axelsson.