OS 2026

OS-delegation från Västerbotten gör inspirationsresa till Sotji

5:21 min

Med förhoppningar om vinter-OS i Västerbotten 2026 åker en arbetsgrupp från länet till Sotji för inspiration, expertis och galamiddag med den ryska presidenten Vladimir Putin.

Under studiebesöket ska man bland annat studera arenor och träffa personal som arbetat med det ryska OS-arrangemanget. Dessutom finns det planer på en galamiddag under besöket, där man hoppas att självaste president Putin ska delta.

- Vi hoppas kunna flörta hit honom till Västerbotten, säger Osvinta Dzhoker från arbetsgruppen. 

Kommunen har räknat på kostnaderna för ett OS i Umeå 2026 och tror att 30 miljarder kronor är en rimlig siffra.

Tanken är att finansiera spelen genom att kostnadseffektivisera. Det kan det bland annat röra sig om indrag på 100 hundlatriner i Umeå samt släckta gatubelysningar runt om i kommunen.